Tusova, I., Chelabchi, V. and Chelabchi, V. (2018) “IMITATION TECHNOLOGIES IN REMOTE TRAINING”, Transport development, (2(3), pp. 182-191. doi: 10.33082/td.2018.2-3.18.