[1]
Tusova, I., Chelabchi, V. and Chelabchi, V. 2018. IMITATION TECHNOLOGIES IN REMOTE TRAINING. Transport development. 2(3) (Oct. 2018), 182-191. DOI:https://doi.org/10.33082/td.2018.2-3.18.